Dostawa już od: 9.50 zł
Do darmowej wysyłki brakuje: 299.00
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu "Mama i Jej Trio Testuje." Dwie Żabki

 


 

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest: ROSMARO ROBERT ROSŁONIEC z siedzibą w miejscowości Zalesie 72, 05-600 Grójec, NIP 5242227951, REGON 382228945.
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Mama-i-Jej-Trio-Testuje-454869251638254/ (zwanej dalej „Fanpage”)

 


 

Warunki uczestnictwa

 5. W konkursie mogą brać udział osoby:

a) pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

b) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d) napisze komentarz, zgodnie z warunkami konkursu.

e) posiada własne konto użytkownika w aplikacji „Facebook”,

f) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora lub Organizatora

 6. Warunkiem udziału w konkursie jest napisania komentarza do posta na fanpage "Mama i Jej Trio Testuje"

Konkurs trwa od 16.02.2020 do 02.03.2020 do godziny: 21 .00

 7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 02.03.2020 za pośrednictwem FanPage "Mama i Jej Trio Testuje.".

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony "Facebook".


 

Zadanie konkursowe

 9. Zadanie konkursowe polega na:

a) umieszczenie w komentarzu do posta na Fanpage "Mama i je trio testuje." z odpowiedzią na zadanie: "Pokaż lub opisz, dla kogo walczysz o tą wspaniałą nagrodę".

 10. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

 11. Zwycięzca zostanie wybrany przez Administratora fanpage "Mama i Jej Trio Testuje." tzn. Panią Małgorzatę Gromek. poprzez przeczytanie na głos zgłoszeń i wspólnie z dziećmi wybierze najbardziej według niego oryginalną i ciekawą wypowiedź.

 12. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail


 

Nagroda

 13. Nagrodą w konkursie jest: Szumiś Matt lub Zestaw Avent SCD301/01 (Tylko jedna z dwóch rzeczy - zależnie od wyboru zwycięzcy)

 14. Nagroda zostanie przesłana kurierem na adres wskazany przez Zwycięzcę.

 15. Aby odebrać nagrodę, należy na adres mail sklep.dwiezabi@gmail.com lub na komunikatorze messenger podać dane do wysyłki nie później niż do dnia 09.03.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 16. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage (Dane rozumiane jako: tylko i wyłącznie nick/imię i nazwisko w serwisie Facebook, chyba że zwycięzca nie wyrazi na to zgody, bądź wyrazi chęć na podanie więcej danych takich jak na przykład zdjęcie).

 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


 

Reklamacje

 20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 21. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 22. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Świąteczny”

 23. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


 

Postanowienia końcowe

 24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 25. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fan page.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl